Current Progress
Current Progress
Current Progress
92/100 Spots Gone - Hurry up! Limited Spots Only

ఇంటర్నెట్ లో నెలకు 50 వేలు నుండి 1 లక్ష సంపాదించడం ఎలా? నేర్చుకోండి.

Watch My Secret Strategy below

హాయ్ నేను రజనీకాంత్ (Million blogger యూట్యూబ్ చానెల్)  గత 5 సంవత్సరముల నుండి Affiliate Marketing చేస్తున్నాను, అందులో భాగంగా నేను ఖాళీ సమయాలల్లో Clickbank ,warrior plus  నుండి నెలకు దాదాపు 1 లక్ష నుండి 3 లక్షలు వరకు సంపాదిస్తున్నాను, నేను చాలా మందిని చూసాను ఇంటర్నెట్ లో Part Time చేసి మనీ సంపాదించాలి అనుకునే వాళ్ళను కానీ ప్రతీ వోక్కరు సరైన అవగాహన లేకుండా Fake Works and Sites చేసి అందరూ మోసపోతున్నారు, మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి అసలు Data Entry, Survey, Ad Posting, Ads Clicking ఇలా మనము చాలా Works చూస్తూ ఉంటాము నిజానికి అలాంటి Works ఉండవు అలాంటివి నమ్మకండి Internet లో డబ్బులు వచ్చే ఏకైక మార్గం Affiliate Marketing అలాంటి వాళ్ళ కోసం నాకు తెలిసినన పద్దతులను నేర్పించడానికి ఈ video Course ని క్రియేట్ చేశాను.


ఇంటర్నెట్ లో నిజంగా మనీ సంపాదించాలంటే ఒక Affiliate Marketing నుండి మాత్రమే సాధ్యం.


Students, Housewives, Retire persons ఇంకా ఎవరైనా Affiliate Marketing ద్వారా డబ్బులు సంపాదించగలరు.
Youtube, blogger, etc... నుండి  ఎలా సంపాదించ వచ్చో  Affiliate Marketing నుండి కూడా Affilia Marketing product promote చేయటం ద్వారా మనము కనీసం నెలకు 50 వేలు నుండి 1 లక్ష రూపాయలు వరకు సంపాదించవచ్చు.
Affiliate Marketing (Clickbank & warrior plus)  నుండి మనీ సంపాదించాలంటే కొంచం ఇంటర్నెట్ పరిజ్ఞానం వుంటే చాలు అంటే ఈ మెయిల్  పంపడం INTERNET Browsing చెయ్యడం లాంటివి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చెయ్యవచ్చు, దీని ద్వారా దాదాపుగా రోజూ 2 నుండి 3 గంటలు పని చెయ్యడం ద్వారా నెలకు 50 వేలు నుండి 1 లక్ష రూపాయలు వరకు  సంపాదించవచ్చు.


ఈ Video కోర్సు లో Affiliate Marketing నుండి ఎలా మనీ సంపాదించవచ్చు, నేను ఎలా Work చేస్తున్నాను నాకు ఎలా Money వస్తుంది అనే ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రతగా డిజైన్ చేశాను, దీనివల్ల మీకు దాదాపు Work Start చేసిన వారం రోజుల నుండే 10 నుండి 20 Dollars వరకు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది, ఇంకా మనము Work చేస్తూవుంటే (Implementation) మన Daily income పెరుగుతూ వుంటుంది.


ఇందులో మనము ఎంత సంపాదిస్తే అంత Affiliate Marketing networks such as Clickbank ,warrior plus ప్రతీ నెల మన Bank Account లో వేస్తుంది.
ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పాలి, Money రాకపోతే ఎలా అని ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు, అసలు ఇక్కడ మనీ రాదు అనే సమస్యే వుండదు Regular గా Active గా చేసేవాళ్ళకు ఎక్కువ గా వస్తుంది Active గా చెయ్యని వాళ్ళకు తక్కువగా వస్తుంది అంతే కానీ మనీ రాదు అనేది వుండదు.


ప్రతీ రోజు కాలీ సమయం దొరకనివాళ్ళు కాలీ సమయం దొరికినప్పుడు కూడా చెయ్యవచ్చు, కానీ వాళ్ళు 10 నుండి 20 వేలు సంపాదించే అవకాశం వుంటుంది, ఇది పూర్తిగా Active గా full time చేస్తే ఇంకా లక్షల్లో సంపాదించావొచ్చు .
నేను ఈ Video కోర్సు లో చెప్పిన Methods Regular గా చేస్తే మీరు నెలకు 50 వేల  నుండి 1 లక్ష వరకు Earn చేయొచ్చు
.


మీకోసం ఒక చిన్న Example :


మనము ప్రతీరోజు Google లో ఏదో ఒక information కోసం వెతుకుతూనే ఉంటాము Ex : Make money online, News, Jobs, Movies, Pics, Videos, Cricket, Reviews etc.. ఇలా వెతుకుతూ వున్నప్పుడు మనకు చాలా Websites వస్తూ ఉంటాయి అలా వచ్చే Websites అన్నీ మనలాంటి వాళ్ళు ఆ యొక్క websites ద్వారా Affiliate offers, products  promote  చేసినవే ఆలా చేయటం వల్ల మనకి commissions ద్వారా  ఎంతో కొంత Money సంపాదిస్తుంది అనే అర్ధం, ఇంకా మనము Facebook Browse చేస్తుంటే మనకు ఎక్కువగా మనీ making  Websites కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఇంకా చెప్పాలంటే మనము ప్రతీరోజు చూసే ఎన్నో Popular Websites income లక్షల్లో ఉంటుంది, ఇలా  చేసే  వాళ్ళు  అంతా వాళ్ళ యొక్క websites మరియు sales funnels  ద్వారా Affiliate  offers promote  చేస్తూ Money సంపాదిస్తారు అలా మనము కూడా కనీసం రోజుకు 2 నుండి 3 గంటలు పని చేసి కనీసం 50 వేల నుండి 1 లక్ష  వరకు minimum  సంపాదించడానికి కావలసిన ప్రతీ విషయాన్నీ ఈ Video Course లో వివరించటం జరిగింది.


దాదాపు 3 నెలలు కష్టపడి ఈ VIDEO కోర్సు లో ప్రతీ ఒక్కరికి అర్ధం అయ్యే విధంగా Step By Step video's మరియు కొన్ని resources తో సహా Design చేశాను మరియు పూర్తిగా తెలుగు లో వివరించడం జరిగింది.

 
ఈ Video కోర్సు Cost 1000/- రూపాయలు.


Yes, I Want to Join In this Course పైన Click చేసి purchase  చెయ్యండి, course మీకు వెంటనే మీ ఈ - మెయిల్ కి వస్తుంది. 
PAY NOW పైన Click చేసి Credit Card, Debit Card, ATM, Net Banking, UPI ద్వారా PAY చేయవచ్చు.
Google Pay(Tez), PhonePe నుండి PAY చేయాలి అనుకునేవారు 7989577723  కు Pay చేయండి.
ఇంకా ఈ Video కోర్సు కొన్నవారికి ఎలాంటి సందేహాలు వచ్చినా వెంటనే Solve చేస్తాను, ఇంకా మీకు ఏమైనా Questions వుంటే entrepreneurraj99@gmail.com కి మెయిల్ or 8897625923 WhatsApp చేయండి లేదా Call చెయ్యండి.
ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కారణం చేత work చెయ్యలేకపోతే నేనే మీతో Anydesk లేదా Teamviewer లో connect అయ్యి Live లో మీ యొక్క  Doubts ని 
Clarify చేయటం జరుగుతుంది.


ఈ Video Course  లో Topics ఎలా ఉంటాయో చూద్దాము :

 

 •  Topic 1: Introduction to Bigg Affiliate Commissions Telugu Course ఎలా work చేస్తుంది?
 •  Topic 2: నాకు వచ్చిన Earning Proof case study 
 •  Topic 3: Simple View Of Strategy (Blueprint)
 •  Topic 4: Bot List Building Funnel Blueprint (Main Blueprint)
 •  Topic 5: How to Choose an offer and get approved?
 •  Topic 6: How to get email notifications from vendors?
 •  Topic 7: How to create a Review Bonus page? (offer కి రివ్యూ create చేయటం)
 •  Topic 8: Review bonus page Fast video
 •  Topic 9: How to add Buyer Bonus URL On Warrior plus 
 •  Topic 10: How to Find Free Bonus Offers and Add to Buyer bonus URL in warrior plus?
 •  Topic 11: Setting Up Bot Funnel Page 1?
 •  Topic 12: Setting up Bot Funnel Page 2?
 •  Topic 13: Setting up Bot Funnel Page 3?
 •  Topic 14: Adding your Links To Bot Funnel Pages
 •  Topic 15: Setting Up Free Manychat Account Part 1 
 •  Topic 16: Setting Up Free Manychat Account Part 2 
 •  Topic 17: Testing your Many Chat Bot Funnel Part 3 
 •  Topic 18: How to Get  Free Chatbot Subscribers List From Facebook?
 •  Topic 19: How to  Create Lead Magnet Page For Facebook Ads?
 •  Topic 20: How to Add Legal Links to Landing Pages?
 •  Topic 21: How to Create Manychat Automation sequence?
 •  Topic 22: Facebook Ads Part 1 (Traffic source)
 •  Topic 23: Facebook Ads Part 1 (Traffic source)
 •  Topic 24: Broadcast Your Affiliate Offers On Manychat
 •  Topic 25: How to Get Free Email Leads?
 •  Topic 26: How to create a Godaddy Account?
 •  Topic 27: What is Hosting?
 •  Topic 28: How to add Name servers?
 •  Topic  29: Create Best Landing pages With Thrive Themes
 •  Topic  30: How to Create a Landing Page In Telugu? Commission Gorilla Review?
 •  Topic 31: Google Ads Campaign Setup
 •  Topic 32: How to Add payment method to Facebook business Manager?
 •  Topic 33: Create Facebook Business Manager

ఈ Video కోర్సు లో దాదాపుగా 30  కు పైగా Video's  ఇచ్చాను, ఇంకా వేరే Affiliate Marketing strategies నేర్చుకోవాలి అనుకునేవాళ్లకు 5 వేరే Video courses ని Free  బోనస్ గా  ఇవ్వటం  జరిగింది అవి కూడా మీరు Access చేసుకొని నేర్చుకోవచ్చు  అవి additional  గా extra income సంపాదించుకోవటానికి తోడ్పడతాయి.
 

Note : ఎంతో మంది చదువుకున్నవాళ్ళు Money లేక చెయ్యడానికి Jobs లేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాంటి ప్రతీ ఒక్కరికి ఈ Work నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ video కోర్సు ని తెలుగు లో చేయటం జరిగింది.


మీ Facebook, WhatsApp లో ఈ కోర్సు Website link  Share చెయ్యగలరు Interest వున్నవాళ్ళు కనీసం ఎవరైనా ఒక్కరైనా నేర్చుకుంటారు.


COURSE కొనడానికి PAY చెయ్యడం ఎలా?
Yes, I Want to Join this Course పైన Click చేసి మీ details add చేసి PAY చెయ్యండి.
Credit Card, Debit Card, ATM, Net Banking ద్వారా PAY చేయవచ్చు.
PAY చెయ్యగానే మీ కోర్సు Access details మీ యొక్క మెయిల్ కు వస్తుంది.

Start Your , Online Journey now!

Limited Time Only,

The Price will be Increased When the Timer Runs Out!

  0  0
Days
:
 
  0  2
Hours
:
 
  1  6
Minutes
:
 
  2  5
Seconds

You missed out!

నాకు వచ్చిన Affiliate Marketing

 Payment Proofs

Start Your , Online Journey now!

Limited Time Only, 

The Price will be Increased When the Timer Runs Out!

  0  0
Days
:
 
  0  2
Hours
:
 
  1  6
Minutes
:
 
  2  6
Seconds

You missed out!

Customers are getting sales

from the very first day!

Lalith Kumar

Bank Clerk

"This is the easiest and most viral and complete way I have seen to create instant traffic and Bot subscribers to your offers and websites. It works in any niche on auto pilot. Already I earned my first  sales $67.

Thank you Rajani sir"

Aruna

House wife

"$78.27 in about 2 weeks from a simple piece work that only took me few hours to put together
with the help of very low budget tools
for beginners who can't effort much money really this course helps you in build your online career
awesome course
Thank you sir"

Sridhar

Student

I want to make more  by 2021 in any condition if I failed to achieve this goal then i loss my attitude , courage and so on ............... so i hope after seeing your valuable videos then i can find the better and new to earnings. Really very good Course. Already I started getting Results.

Thank you sir

Bhavishya

Junior Assistant.

"I just went through a course, tested it and in about 7 days, I made $126.27
I haven't done any hard work just simply followed His course and started getting Results.
Great course easy to follow video's in Telugu
Thanks.."

Srinadh

CRPF Police

"Since  2 years i have been working in affiliate marketing but I didn't get single penny but when I started working with Rajani sir and followed his course then i started Making some Money. Now I'm Making more than $50 A day now.

Good course and great explanation.

For Telugu Audience it is very Helpful.

Great Thanks !"

Swathi

Freelancer

"I just went through a course,tested it and in about 7 days, I made $126.27
I haven't done any hard work just simply followed your course and started getting Results.
Great course easy to follow video's in telugu
Thanks.."

Start Your , Online Journey now!

Limited Time Only, 

The Price will be Increased When the Timer Runs Out!

  0  0
Days
:
 
  0  2
Hours
:
 
  1  6
Minutes
:
 
  2  5
Seconds

You missed out!

Frequently Asked Questions


Is it a recorded course or a live course?
It’s a recorded course which will be given to you in a video format. On signup, you will get Access link and password using which you can watch all the modules in one go.


Can you tell me what is the duration of the course?
This course duration is 20 hours+


Is this course in Telugu or English language?
This course is in Telugu language Only


I don't have a laptop or pc so can I do this business with my phone only?
We recommend having a laptop or pc it will make easier for you to do business but you can do it with the phone also you just have to do 20% more hard work and after earning enough money you can buy your laptop or pc.


How long will You get support for your Questions?
We give lifetime support to our students so you can ask as many questions you want and we have a WhatsApp Live Support for the student, where you can ask as many questions as you like.


Can You download the videos?
The Videos are shared in the member's area, you cannot download them however you can watch it anytime you want - any number of times you want. All you need is a Mobile/Laptop and an Internet connection.


Got more questions?
Please call us on +91 8897625923 or write to us at WhatsApp and we will take care of your queries.

Start Your , Online Journey now!

Limited Time Only, 

The Price will be Increased When the Timer Runs Out!

  0  0
Days
:
 
  0  2
Hours
:
 
  1  6
Minutes
:
 
  2  6
Seconds

You missed out!

EARNINGS DISCLAIMER: Every effort has been made to accurately represent our product and its potential. The examples used are exceptional results, and don’t apply to the average purchaser and are not intended to represent or guarantee that anyone will achieve the same or similar results. Each individual’s success depends on his or her background, dedication, desire and motivation. As with any business endeavor, there is no guarantee that you will earn any money. The testimonials are from real customers & reviewers. Testimonials are not typical of most results. Some individuals purchasing this course may make little or NO MONEY AT ALL. These claims are not a guarantee of your income, nor are they typical of average participants. Individual results will vary greatly and in accordance to your input, determination, hard work, and ability to follow directions. No person or company can guarantee profits or freedom from loss. Purchasing this offer certifies you are agree to our Earnings Disclaimers.

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT
endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

Copyright @2020, All Rights Reserved - Bigg affiliate commissions -   Privacy policy   Earning Disclaimer   Terms of use   DMCA

Scroll to Top